Menu Đóng

Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 3 Hình học có đáp án (phần Cddqctg – Trắc nghiệm 2)

Đề kiểm tra Học kì 2 – Năm học ….

Môn Toán 7 – Đại Số

Thời gian làm bài: 15 phút

Trong mỗi câu dưới đây, hãy chọn phương án trả lời đúng:

Câu 1: Cho tam giác ABC có đường trung tuyến AM = 45cm. Điểm G thuộc tia AM là trọng tâm tam giác ABC. Tính độ dài MG?

A. 30cm      B. 45cm      C. 15cm      D. 22,5cm

Câu 2: Cho tam giác nhọn ABC, đường trung tuyến AM. Điểm D thuộc đường trung tuyến AM sao cho D cách đều hai cạnh của góc B. Tìm vị trí điểm D.

A. Điểm D là giao điểm của AM và đường phân giác góc B

B. Điểm D là giao điểm của AM và đường phân giác góc C

C. Điểm D là giao điểm của đường phân giác góc B và đường phân giác góc C

D. Không tồn tại điểm D

Câu 3: Cho tam giác ABC, M là trung điểm của BC. Điểm G là trọng tâm tam giác ABC nếu điều kiện nào dưới đây xảy ra?

A. G thuộc đường thẳng AM và GM = 1/2 GA

B. G thuộc tia MA và GA = 2/3 AM

C. G thuộc đoạn thẳng AM và MG = 2/3 AM

D. G thuộc tia MA và MG = 1/2 AG

Câu 4: Cho tam giác ABC có ∠A = 70o, ∠B = 30o. I là giao diểm của ba đường phân giác. Khi đó số đo góc ∠(ACI) là:

A.70o      B. 60o      C. 40o      D. 50o

Câu 5: Cho tam giác ABC cân tại A. Gọi G là trọng tâm, I là giao điểm của ba đường phân giác của tam giác. Chọn câu đúng

A. Ba điểm A, G, I thẳng hàng

XEM THÊM  Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 3 Hình học có đáp án (phần Qhgcytttg - Trắc nghiệm - Tự luận 4)

B. AG = GI

C. Điểm G trùng với điểm I

D. AI = 2/3 AG

Câu 6: Đoạn thẳng nối đỉnh với trung điểm của cạnh đối diện trong tam giác được gọi là:

A. Đường trung tuyến của tam giác

B. Đường phân giác của tam giác

C. Đường cao của tam giác

D. Đường trung trực của tam giác

Câu 7: Cho tam giác ABC có A = 40o. Các tia phân giác của góc B và C cắt nhau tại E. Tìm số đo ∠(BEC) là:

A. ∠(BEC) = 70o      B. ∠(BEC) = 110o

C. ∠(BEC) = 140o      D. ∠(BEC) = 50o

Câu 8: Cho đoạn thẳng AB bằng 12cm. Trên đường trung trực của AB lấy điểm M sao cho khoảng cách từ M đến AB là 8cm. Tính AM?

A. 6cm      B. 10cm      C. 12cm      D. 8cm

Đáp án và thang điểm

Mỗi câu trả lời đúng được 1.25 điểm

A. Phần trắc nghiệm (4 điểm)

1 2 3 4 5 6 7 8
C A D C A A B B

Câu 1: Ta có G là trọng tâm tam giác ABC nên MG = 1/3 AM = 1/3.45=15cm. Chọn C

Câu 2: Chọn A

Câu 3: Chọn D

Câu 4: Ta có ∠(ACB) = 180o – 70o – 30o = 80o

CI là tia phân giác của góc C nên ∠(ACI) = 80o : 2 = 40o. Chọn C

Câu 5: Chọn A

Câu 6: Chọn A

Câu 7: Trong tam giác ABC có:

∠A + ∠(ABC) + ∠(ACB) = 180o ⇒ ∠(ABC) + ∠(ACB) = 180o – 40o = 140o

Mà BI và CI lâ các tia phân giác nên

∠(ABC) + ∠(ACB) = 2.∠(EBC) + 2.∠(ECB) = 2(∠(EBC) + ∠(ECB) )

Suy ra ∠(EBC) + ∠(ECB) = 70o

Mà ∠(EBC) + ∠(ECB) + ∠(BEC) = 180o ⇒ ∠(BIC) =110o. Chọn B

XEM THÊM  Top 4 Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án, cực hay

Câu 8: Gọi trung điểm của AB là I

Ta có tam giác AMI vuông tại I. Theo định lý Pytago ta có

AM2 = AI2 + MI2 = 62 + 82 = 100 ⇒ AM = 10cm

Chọn B

XEM THÊM